Svenska Myndigheter utomlands

Hjälp från svenska myndigheter utomlands?

Om du är svensk medborgare, flykting eller statslös och bor i Sverige kan du få hjälp av svenska ambassader och konsulat när du är utomlands. Om du befinner dig i en nödsituation, till exempel att du utsätts för hot eller våld, tvingas att gifta dig eller tvingas vara kvar i ett annat land utan pass eller biljett hem, kan svenska ambassader och konsulat hjälpa till att:

  • Ge råd och stöd.
  • Kontakta anhöriga eller lösa andra problem.
  • Kontakta en försvarsadvokat, läkare eller tolk.
  • Ordna ett provisoriskt eller ordinarie pass.
  • Låna ut pengar för att man ska kunna resa till Sverige.

Men ibland kan det vara svårt att få hjälp, till exempel om lagen är annorlunda i det land du befinner dig i. Om du är medborgare både i Sverige och i det land du reser till, räknas du i det landet som medborgare där och då kan det vara svårt för svenska utrikesdepartementet, ambassader och konsulat att hjälpa till eftersom de då måste arbeta efter det landets lagar och regler. Något som är ett brott i Sverige behöver inte vara ett brott i ett annat land. Och om det andra landets myndigheter inte vill samarbeta kan det därför vara svårt för utrikesdepartementet att hjälpa till så att du till exempel kan ta sig tillbaka till Sverige.

Kom ihåg, detta gäller enligt svensk lag!

Du har alltid rätt att säga nej till giftermål om du inte vill gifta dig. Att hota eller tvinga någon, till exempel med våld, att gifta sig är olagligt. De två som gifter sig måste båda vara med vid bröllopet och ge sitt samtycke till att gifta sig. Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång. Men har man redan gift sig är det ofta svårt att bevisa i domstol att det skedde under tvång. Därför är det viktigt att säga ifrån innan och att komma ihåg att man då har lagen på sin sida.

Du måste vara 18 år för att få gifta dig. Om man redan är gift med en person får man inte gifta sig med någon annan utan att först skilja sig. Är man redan gift kan man alltid skilja sig i Sverige, men det är inte säkert att det går att få en utländsk skilsmässa.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se