Får jag gifta mig med vem jag vill?

Du har alltid rätt att säga nej till giftermål!

Känner du dig utsatt för påtryckningar att gifta dig fast du inte vill? Ta kontakt med kuratorn på din skola, din lärare eller någon annan vuxen du har förtroende för. Läs mer om vad du kan göra om du riskerar att bli bortgift.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se