Kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade.

Könsstympning innebär att ta bort eller skada delar av de yttre könsorganen, som blygdläppar och klitoris. Ofta utsätts flickor när de är i en ung ålder. Detta kan leda till ett psykiskt trauma och en långvarig fysisk smärta hos de som har drabbats.

Flickor och kvinnor som är könsstympade upplever olika problem, som
till exempel att:

  • Det är svårt att ha sex med någon annan och att det gör ont
  • Det gör ont att onanera
  • Det är svårt att kissa
  • Man får ärr som gör ont och kan bli infekterade
  • Man kan uppleva att man mår dåligt psykiskt, att man har jobbiga minnen kvar efter könsstympningen.

Vad säger lagen?
I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag. Detta gäller även om könsstympningen sker utomlands på en flicka som är bosatt i Sverige.

Chatta om könsstympning
Rädda Barnen är internationellt verksamma mot könsstympning. Kärleken är fri vill belysa frågan i Sverige och genom stödchatten nå drabbade flickor och kvinnor, samt sprida information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med drabbade.

Hos umo.se kan du läsa mer om Kvinnlig könsstympning och Manlig omskärelse

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se