Dina rättigheter

Den här delen av webbplatsen handlar om dina mänskliga rättigheter. De finns inskrivna i internationella dokument, som väldigt många länder har skrivit under på.

Det kan vara lite svårt att förstå hur mänskliga rättigheter hänger ihop, eller vad som gäller som lagar och vad som inte gör det. Det kan också vara svårt att förstå vem som ska se till att du får dina rättigheter tillgodosedda. På den här sidan kan du läsa om vilka rättigheter du har.

Du har rätt att själv välja ditt liv! Ingen annan kan bestämma till exempel vem du ska älska eller hur du ska leva ditt liv. Dina rättigheter handlar om dina behov, inte om familjens eller släktens.

Du har rätt att själv välja vem du ska älska och vem du ska ha sex med – oavsett kön! Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Din kropp och din sexualitet tillhör dig och ingen annan har rätt att ta på dig utan din tillåtelse.

dinarättigheter

För dig som är under 18 år kan dina vårdnadshavare (den som har ansvar för dig, oftast föräldrarna) självklart sätta vissa gränser för hur länge du får vara ute på kvällen, att du borde göra dina läxor och att inte exakt alla är lämpliga att vara ute hela natten med. Det är nämligen deras skyldighet att skydda barn från att skadas och lära dem vad som är rätt och fel. Men dina föräldrar får inte bestämma hur du ska känna eller tänka. De kan heller inte bestämma att du aldrig får umgås med dina vänner eller att du inte får ha fritid. Alla beslut som föräldrar tar ska vara med barnets bästa i åtanke. De ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet påverkar dig. Alla barn och unga har rätt till trygghet och utveckling, och det får man genom tillit, kärlek, utbildning, rätt att umgås socialt, gå på bio, gå på café, spela fotboll, lära sig att simma osv.

Tyvärr vet vi att många barn och unga inte får tycka, känna eller leva som de vill, som kanske upplever att lagarna inte riktigt gäller just dem, eller deras familj. Många upplever sig vara osynliga för samhället och lever i två världar där det finns helt olika regler för hur man ska bete sig . Kanske är du alldeles kär, och det pirrar i hela kroppen, men du vet att du aldrig kan berätta om det. Kanske är du en ung tjej som inte kan umgås med din kompis efter skolan eftersom hon har en bror, eller du kanske skäms över att din förälder har ett missbruk. Vi vet att ni finns! Vi är många som arbetar på organisationer och myndigheter, som tillsammans arbetar för att förändra din situation. De rättigheter som gäller för barn, gäller för alla barn och då spelar det ingen roll om du bor i Malmö eller Haparanda, eller ens om du bor i ett annat land.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se