VUXNA MÅSTE VÅGA SE OCH AGERA MOT FÖRTRYCK OCH VÅLD | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

VUXNA MÅSTE VÅGA SE OCH AGERA MOT FÖRTRYCK OCH VÅLD

Den 25 November, 2015

Elever som deltog i Det handlar om kärleks enkätrapport tycker att vuxna borde vara mer uppmärksamma och modiga för att förhindra förtryck och våld.

Det indikerar Det handlar om kärleks enkätrapport bland högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige som deltog i verksamheten under höstterminen 2014 och vårterminen 2015.

”Vuxna borde också vara mer uppmärksamma men inte försöka fixa saker för mycket heller. Annars kan det bli värre än vad det var innan. Försök att se det från ett barns perspektiv”. (Högstadieelev)

I enkäten får ungdomarna skriva vad de anser behöver göras för att förhindra förtryck och våld mot barn och unga. Många elever har svarat att det behövs mer kunskap och utbildning, både till unga och vuxna i samhället. Eleverna tycker även att vi måste prata mer om frågorna samt att det behövs mer bra stöd till utsatta barn och unga.

”Att vuxna vågar se och agera” (Gymnasieelev)

Enkätundersökningen är framtagen av Enkätfabriken på uppdrag av verksamheten Det handlar om kärlek som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. I samband med varje skolbesök delas enkäterna ut till alla eleverna som deltagit i verksamheten. Syftet med undersökningen är bland annat att ge en bild av barn och ungas utsatthet och göra deras röst hörd i frågan.

Totalt har 5899 elever i 26 kommuner runt om i Sverige svarat på enkäten. Resultatet kan inte generaliseras till hela landet men de kan ge en indikation för vidare undersökningar.

 

Följande citat illustrerar även elevernas resonemang:

”Informera ungdomar om deras rättigheter och vart de ska vända sig för att få hjälp om detta sker”

”Försöka att få ungdomar att anmäla eller prata om det. Lära ut mer om rättigheter.”

”Man borde ha fler vuxna och andra organisationer som engagerar sig för att hjälpa utsatta och förebygga brotten.”

 

Läs hela enkätrapporten 2014/2015 

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se