Vanligt med begränsningar i vardagen | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Vanligt med begränsningar i vardagen

Den 6 March, 2015

Nu har den nationella stödlinjen för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck varit igång i tre veckor.

Inför uppstart av chatten hade vi frivilligorganisationer inom nätverket flera möten där vi förberedde oss och fick utbildning. Tillsammans har vi skapat en handbok för den nationella stödlinjen som innehåller riktlinjer och rutiner för samtalen. Detta har varit en lång process där vi haft många bra och lärorika diskussioner om hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna möta de ungdomar som berättar om sin utsatthet. De flesta av våra svarare som bemannar chatten har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar som lever med hedersbegräsningar.

Att flera frivilligorganisationer tillsammans svarar för den nationella stödlinjen signalerar att vi står enade för alla barns rätt till ett liv fritt från våld, kränkningar och begränsningar. Vi erbjuder de utsatta en ”frizon” där de kan bli lyssnade på och har utrymme att berätta om sin utsatthet och de begränsningar de lever med varje dag. Att den nationella stödlinjen behövs finner vi ingen tvekan om. Bara den här veckan har vi haft 18 kontakter från barn och ungdomar, vars vardag präglas av våld, kränkningar och begräsningar, flera av dessa är kopplade till hedersproblematik. Det är viktigt att vuxna finns där för att lyssna men också för att informera om den hjälp och stöd som de utsatta har rätt till. Det är viktigt att vi fortsätter mobilisera och kraftsamla frivilligorganisationer så vi kan stärka och förbättra stödet för de utsatta. Tillsammans kan vi göra så mycket mer.

/Sabina Landstedt, Projektledare Stödforum, Kärleken är fri (2014 – 2017)

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se