”Som en fånge i sitt hem” – Stödchatten 2 år | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

”Som en fånge i sitt hem” – Stödchatten 2 år

Den 16 February, 2017

460 personer har sökt stöd på grund av hedersrelaterat våld och förtryck av totalt 798 personer, sedan starten för 2 år sedan.  Antalet stödsökande ökar i takt med att fler barn och unga känner till chatten Kärleken är fri.

”Föreställ er en ung tjej som är fånge i ett fängelse, som inte kan gå ut när hon vill eller ta ett steg utanför huset utan att bli utsatt för hot eller våld. Visst låter det som ett ganska så hemskt fängelse? Förutom att den tjejen inte lever i ett riktigt fängelse. Hon är ingen vanlig fånge. Istället lever hon i en vanlig familj.”. – ung kvinna som sökt stöd i chatten berättar om sitt liv.

Begränsningar av sina rättighet och i det vardagliga livet är vanligast att barn och unga söker stöd för i chatten. Det kan handla om att inte få vara kär i vem man vill, att inte få vara med vänner efter skolan, att inte få välja utbildning eller att ständigt få mobiltelefonen kontrollerad av familj, släkt eller annan person i omgivningen. Efter begränsningar kommer psykisk ohälsa och våld i hemmet som vanligaste problemen.

Ärendena kommer in från hela Sverige, från norr till söder. Men också från ungdomar som blivit bortförda utomlands och sitter fast i andra länder på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa ärenden tillhör de absolut svåraste.

42 procent av de som använt sig av chatten är under 18 år, medan 29 procent är över 18 år. För resterande 35 procent saknas uppgifter om ålder. Vad beträffar kön identifierar mer än hälften av de personer som använt sig av chatten sig som kvinnor. En stor andel väljer dock att inte uppge könstillhörighet.

I chatten och mejlen ”Kärleken är fri” ges barn och unga möjlighet att ställa frågor kring hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek. Syftet är att utveckla samt utöka stödet till hedersutsatta som ofta faller mellan stolarna. De organisationerna som bemannar chatten är: Rädda Barnen, Glöm aldrig Pela och Fadime, Elektra Göteborg, TRIS – Tjejers rätt i samhället, Shanazi Hjältar, Freezone, Dansa! Min kompis, Linnamottagningen, Föreningen Tillsammans, Somaya Kvinno- och tjejjourer och Tjejjouren Norrköping.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se