Serien #Kärlekenärfri om unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Serien #Kärlekenärfri om unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld

Den 3 May, 2016

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) startar nu kampanjserien #Kärlekenärfri för att synliggöra barn och ungdomars rätt till ett liv fritt från hedersrelaterat förtryck och våld samt informera om att chatten Kärleken är fri finns som stöd.

David blogginlägg2

Fram till maj 2016 kommer projektet publicera verkliga berättelser från barn och unga som är eller varit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld i sociala medier och på webbsidan dinarattigheter.se/wp-2016. Under perioden kommer även fler utsatta unga röster samlas in om vad de själva anser att samhället borde göra för att hjälpa fler hedersutsatta. Syftet är att efter projektets slut lyfta samtliga berättelser och röster till makthavare.

Projektet hoppas även att andra utsatta läser berättelserna och känner igen sig och därmed tar steget och söker stöd. Historierna ska även spridas till professionella vuxna för att de ska få en djupare förståelse för utsattas situation och behov.

Kärleken är fri (2014-2017) syftar till att informera barn och unga om deras rättigheter, nå fler unga som lever under hedersrelaterade begränsningar samt att stödet till utsatta ska utvecklas och säkras.

Stöd oss och hjälp till att sprida kampanjen på Facebook › och Instagram ›.

Alla barn och unga har rätt till att få känna, välja och uppleva kärlek!

Vill du anonymt få med din berättelse och åsikt? Skriv den här: http://www.netigate.se/a/s.aspx?s=269865X51997295X51902

Kärleken är fri (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete med Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Det är en fortsättning av Det handlar om kärlek och syftar till att motverka hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet består av flera delar och har bland annat tillsammans med 12 andra frivilligorganisationer skapat en nationell stödlinje för barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld på dinarattigheter.se/wp-2016. På hemsidan finns även ett pedagogiskt material kring hedersproblematik riktat som stöd till lärare.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se