Så arbetar Malmö för motverka hedersvåld | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Så arbetar Malmö för motverka hedersvåld

Den 1 September, 2016

Kvinnofridssamordnaren Margot Olsson berättar att Malmö stad för flera saker för att motverka att unga råkar ut för hedersrelaterat våld och förtryck. Malmö har som en av få kommuner ett eget skyddat hedersboende för utsatta flickor.

Malmö är en ung stad. Hälften av befolkningen är under 35 år.Det, tillsammans med en stor andel personer med utländsk bakgrund – bland annat från områden i världen med hedersnormer – gör att Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö stad, bedömer att kanske upp till 4000 barn och ungdomar lever i familjer med en hederskultur.

I runda slängar motsvarar det sex procent av stadens unga befolkning, något högre än det genomsnitt i landet som Ungdomsstyrelsen har kommit fram. Det är dock ingen som har en exakt siffra för Malmö – någon sådan kartläggning har inte gjorts – och mörkertalet är sannolikt stort.

Margot Olsson Foto: Malmö Stad

Margot Olsson Foto: Malmö Stad

– Många som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck väljer att inte berätta. För om du gör det och blir placerad någonstans kan det innebära att du måste lämna familjen för alltid. De flesta vill egentligen vara kvar hemma om de bara får möjlighet att bestämma själva över sina liv, säger Margot Olsson.

Enligt Margot Olsson gör Malmö stad flera saker för att motverka att unga råkar ut för hedersrelaterat våld och förtryck. Malmö har som en av få kommuner ett eget skyddat hedersboende för utsatta flickor. Man har upprättat en resurskatalog som på 47 sidor informerar om insatser för våldsutsatta, både vuxna och barn, samt för personer som använder våld. I höst startar ett mobilt resursteam som både utgör ett stöd för t.ex. socialtjänst- och skolpersonal och direkt till dem som utsätts. Det finns också en handbok som skolor och socialtjänst kan användas för att upptäcka hedersrelaterad problematik.

Den Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation som antogs i februari av Kommunfullmäktige säger att arbetet mot hedersvåld och förtryck behöver utvecklas.

– Vi gör mycket men ändå inte tillräckligt. Det är alldeles för få insatser i det förebyggande arbetet. Det är oerhört viktigt att försöka påverka normer och försöka nå familjerna innan det händer, säger Margot Olsson.

– Det är ganska många som inte känner till alla sina rättigheter och vilken hjälp de kan få. Det är därför samarbetet med organisationerna i Kärleken är fri är så viktigt, vi får en helt annan möjlighet att nå ut när vi gör det tillsammans. Ingen klarar det här på egen hand, säger hon.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se