Remissvar till Stockholms Stad | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Remissvar till Stockholms Stad

Den 23 November, 2016

Vi har tillsammans med Rädda Barnens Stockholmsdistrikt och Rädda Barnen i Region Öst skickat in ett remissvar över förslaget till Stockholms stads program mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi välkomnar programmet och tror att det kan skapa bättre förutsättningar för att heders- och våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnar våld och deras närstående ska få den hjälp och det stöd som de behöver.

Där vi ser att arbetet behöver bli bättre är: brister i att upptäcka förekomst av våld, uteblivet stöd trots att våldet är känt, samt bristande kunskap om eller förståelse för de negativa konsekvenser våldet för med sig när det gäller barnets hälsa, liv och utveckling, här och nu och på sikt.

Vi uppfattar att Stockholms stad förslag  på program strävar efter att komma till rätta med detta. Vi har förslag där programmet behöver skärpas och tydliggöras och här nämner vi fyra av dessa utvecklingsområden:

1. Ett omfattande kunskapslyft krävs inom stadens alla verksamheter och medarbetare, om hedersrelaterat våld och förtryck. Det är livsavgörande för människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

2.Samverkan: Vi betonar vikten av att satsa på mer samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och polis för att stödet till ungdomar utsatta för hedersvåld ska utvecklas och säkras. Dessutom föreslår vi att Stockholm stad satsar på  förebyggande metoder mot hedersvåld, såsom samverkansmodellen Det handlar om kärlek.

3.Långsiktigt stöd: Barn och unga som måste lämna sin familj på grund av hedersvåld behöver stärkas genom att erbjudas ett långsiktigt psykosocialt stöd i form av stödpersoner/kontaktpersoner. Vi efterlyser mer satsning på stödpersons- verksamheter som kan finnas där under lång tid.

4.Synliggör könsstympning: Stockholms stads program behöver synliggöra hur man ska kunna stärka skyddet för flickor och kvinnor som blivit eller riskerar att bli könsstympade. Vi välkomnar kartläggningen som programmet föreslår, om förekomsten av våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck under år 2017 samt uppföljningen år 2020. I dessa anser vi att även könsstympning ska kartläggas.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se