ÖVER 4000 ELEVER I GÖTEBORG HAR BERÖRTS AV KÄF-TURNÉN | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

ÖVER 4000 ELEVER I GÖTEBORG HAR BERÖRTS AV KÄF-TURNÉN

Den 23 November, 2015

I Göteborg samlar vi ihop oss för att sammanfatta och utvärdera höstens skolturné Kärleken är fri (2014-2017). Under tio intensiva veckor har vi mött fler än 4000 elever på åtta gymnasieskolor och en högstadieskola.

Folkteatern i Gävleborgs föreställningar har satt igång tankar, känslor och funderingar hos eleverna som vi fångat upp under våra klassrumsbesök och i anslutning till utställningen. Eleverna har lärt sig om mänskliga rättigheter kopplat till kärlek, frihet och begränsningar – men de har också fått reflektera kring sina egna värderingar och vardagserfarenheter.

I anslutningen till utställningen har vår samverkansgrupp använt sig av olika metoder för att sätta igång samtal med eleverna kring projektets tema. Allt från dialogsamtal till kreativa aktiviter som att t ex: pärla budskapsarmband, måla mandalas eller göra tatueringar med budskapet Kärleken är fri. Vi har träffat fantastiska elever och haft viktiga samtal – både om stort och smått.  Ofta har de samtal vi haft på plats räckt, ibland har vi fått lotsa ungdomarna vidare för ytterligare stöd och hjälp.

Under våra klassrumsbesök har vi ibland mött elever som på olika sätt reagerat starkt på de frågor vi lyfter. Inför Göteborgsturnén gjorde vi valet att pröva en mindre processledargrupp. Vi har haft totalt tio processledare med stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen. På ett otroligt fint sätt har våra processledare mött eleverna där de befinner sig, och genom att anpassa sig till de förutsättningar som finns i rummet har det på olika sätt fört samtalen och diskussionerna framåt.

I början av december träffas alla vi som varit involverade i turnén. Teatern, processledare, samverkansgrupp och Rädda barnen. Tillsammans kommer vi att sammanfatta och utvärdera vårt arbete. Dra lärdomar utifrån vad vi lyckats med och se hur vi kan utveckla och finslipa våra metoder och vår samverkansmodell – för att ännu bättre kunna bidra till att motverka och förebygga hedersrelaterat våld mot barn och unga. Med varm hand passar vi då också på att lämna över stafettpinnen till Luleå och Umeå dit Kärleken är fri-turnén drar vidare till våren!

/Nelle Nauclér, projektledare Region Väst Rädda Barnen

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se