Nationell stödlinje – en frizon för utsatta | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Nationell stödlinje – en frizon för utsatta

Den 18 February, 2015

Rädda Barnen har kraftsamlat flera frivilligorganisationer i Sverige för att stärka stödet för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri(2014 – 2017) har en nationell stödlinje, innehållande en chatt för barn och unga som är utsatta för hot om våld, begränsningar och andra former av kränkningar. Rätten att få uppleva, känna och välja kärlek är en av de viktigaste grundstenarna i samverkansprojektet mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg.
Ett av våra mål är att skapa ett nätverk av frivilligorganisationer som alla har erfarenhet att arbeta med utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella stödlinjen, chatten, är ett komplement när andra instanser inte kan svara eller inte finns på plats, den ska vara en ”frizon” för den som behöver berätta om sin situation, och för den som vill vara anonym. Det är viktigt att det finns en nationell stödlinje för barn och unga som inte får välja sin framtida partner, som lever i ett begränsat livsutrymme eller känner sig hotad. Dock måste fler vuxna ta ansvar, våga se problemet, se resursbehovet och skapa förutsättningar. Främst handlar det om myndigheters ansvar, att alla barn och unga som är utsatta ska få stöd, rätt stöd och ett långsiktigt stöd. Myndigheter, såsom socialtjänst och polis, måste alltså vara beredda att ta emot den som söker hjälp. Vi kan göra en del men inte allt, vi har och kan inte ta det yttersta ansvaret. En nationell stödlinje är inte hela lösningen, det krävs samverkan och ett gemensamt ansvar av både civilsamhället och myndigheter.
/Sara Mühling, huvudprojektledare Kärleken är fri(2014 – 2017)

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se