Många elever känner oro inför sommarlovet! | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Många elever känner oro inför sommarlovet!

Den 8 June, 2015

Många barn längtar efter sommarlovets skolfria dagar. Men det finns också barn som känner stark oro inför lovet. Det är en tid där många barn riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Skolan kan vara den första platsen där barn uttrycker sin oro, vilket ställer krav på att skolan har kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Har skolan och lärarna god förståelse och beredskap kan de vara dem som fångar upp och hjälper en flicka eller en pojke.

Nu lanseras Kärleken är fri (2014-2017):s nya lärarmaterial på webben med syfte att sprida djupare kännedom om hedersrelaterade normer och förtyck. Materialet bygger på nationell forskning och beprövad erfarenhet där lärare fått berätta och reflektera över möten med elever med hedersrelaterade normer. Det tar upp olika dilemman som kan uppstå för eleverna, för att ge råd hur man kan hjälpa och skydda dem på bästa sätt. I lärarmaterialet får vi läsa om flera exempel på elever som har upplevt påtryckningar för giftermål och som känt oror inför stundande sommarlov. Materialet försöker besvara frågor som; Vad kan skolan spela för roll och hur ska skolan agera och vad ska skolan göra för att förebygga dessa situationer?

Skola och lärare bör vara uppmärksamma. Om eleven visar rädsla eller ovilja att åka utomlands ska skolan anmäla oro till socialtjänsten utan fördröjning. Det är viktigt att förhindra att eleven lämnar Sverige. Skolans personal måste våga samtala med eleven om hans/hennes allmänna situation, för att signalera att skolan förstår vad hedersrelaterade normer är och att de kan hjälpa eleven.

För snart ett år sedan infördes den nya lagen som förbjuder barn- och tvångsäktenskap, vilket gör att den som försöker tvinga någon att gifta sig mot sin vilja, riskerar fängelse i upp till fyra år. Förhoppningsvis kan den nya lagen skydda fler barn och unga från att bli bortgifta under sommarlovet.

För den skola eller lärare som vill läsa mer finns nu hela lärarmaterialet här.

Eftersom problematiken inte tar semester har vår stödlinje öppet hela sommaren för tjejer och killar som behöver hjälp eller någon att prata med. Chatten är öppen vardagar mellan 19 – 22. 

/Sara Mühling, Nationell projektledare för Kärleken är fri(2014- 2017)

2_cropped

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se