Män för jämställdhet om Göteborgsturnén, rättigheter och hedersförtryck | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Män för jämställdhet om Göteborgsturnén, rättigheter och hedersförtryck

Den 30 October, 2015

Två av Kärleken är fri (2014-2017)s processledare är Josef och Asgeir från organisationen Män för jämställdhet. Vi har bett dem att berätta om deras upplevelser från skolveckorna.

mfjrund_0

 

Män för jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, barns och mäns skull. Hittills har de besökt sex skolor i Göteborg och har hunnit prata med hundratals elever om kärlek, rättigheter, normer och hedersrelaterat förtryck.

En del i Kärleken är fri (2014-2017) process är att uppmärksamma pojkars dubbelroll som offer och förövare i hederskontexter. Under klassrumsbesöken har Josef och Asgeir diskuterat och problematiserat de normer som finns kring hur både flickor och pojkar förväntas vara och bete sig.

  1. Hur har ni upplevt klassrumsbesöken, med fokus på killar?

Under klassrumsbesöken har vi lyft hur killar och män kan vara begränsade i sina val och handlingsutrymmen. Vad kan exempelvis en kille göra som går emot de förväntningar som finns på honom från exempelvis pappan, familjen eller samhället? Om en kille behöver skydd, vart kan han då vända sig? Om en kille inte gör vad som förväntas av honom, vad har han då för möjligheter att göra annorlunda?

I diskussioner som de här upplever jag att det har varit lite ovant för eleverna att se på situationer utifrån det här synsättet. Men efter ett tags diskuterande har eleverna gett konstruktiva förslag på lösningar, och elever har också lyft att det ska finnas möjligheter för killar att gå emot förväntningar som finns på dom.

2. Varför är det viktigt att prata om rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck?

Det är det viktigt för människor överlag att veta vilka rättigheter och skyldigheter de har. Vi tycker också att det finns en viktig poäng med att lyfta frågan om varför vi har de här rättigheterna, och att prata med eleverna om vad de själva tycker om dessa rättigheter. Om de hade fått bestämma, hade rättigheterna sett annorlunda ut då?

Vi tänker att det är viktigt att prata om hur vi vill att det samhälle vi lever i ska se ut och att synliggöra att ingenting är hugget i sten. De här rättigheterna har ju tillkommit genom att folk har kämpat för dom och att makten och möjligheten att kämpa och förändra finns kvar, särskilt för unga människor.

Vi vill att våra samtal synliggör de problematiska normer som finns kring hur unga människor skall leva sina liv, inte minst kopplat till heder. Och, vi vill uppmuntra eleverna till att fundera över hur de vill forma sina liv och till hur de vill att världen ska se ut.

/Josef, jämställdhetspedagog & Asgeir verksamhetssamordnare på Män för jämställdhet

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se