Barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld

Den 7 October, 2016

Med start nästa vecka får fyra skolor i Luleå besök av oss inom Kärleken är fri (2014-2017) i syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Kärleken är fri i Luleå, skoldörr med par som håller om varandra

 

Samtidigt erbjuder vår stödchatt juridisk rådgivning under skolveckorna till barn och unga, i samarbete med Advokatbyrån Elisabeth Fritz.

– Vi vet att fler barn och unga i Luleå är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheter och frivilligorganisationer måste tillsammans visa vilket stöd vi kan ge och att vi står upp för alla barn och ungas rättigheter, säger Henrik Olsson Selerud, delprojektledare Kärleken är fri (2014-2017) i Luleå.

En enkätundersökning gjordes under projektets förra besök i Luleå, där totalt 706 elever medverkade. Hela 64 elever svarade att de känner någon som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. 21 av pojkarna svarade att de själva är utsatta medan inga flickor svarade ja på frågan. Undersökningen är inte statistisk säkerställd men ger en indikation på att det finns utsatta barn och unga. Även Lisa Lindström vid länsstyrelsen i Norrbotten bekräftar bilden av att det finns en hedersproblematik i länet.

– Resultaten av vårens skolturné visar hur viktigt detta arbete är, säger Henrik Olsson Selerud.

Vi i samverkan med socialtjänst, polis och frivilligorganisationer besöker Norrskenet, Nya Läroverkets två skolor och Björkskataskolan med början nästa vecka (41). Tillsammans informerar vi om barn och ungas rättigheter samt vart eleverna kan vända sig om deras rättigheter kränks. Under temaveckorna får eleverna bland annat göra värderingsövningar som ger dem möjlighet att prata om rätten till sin kropp, sin sexualitet och ett liv fritt från våld och förtryck.

På torsdagar kl.17-18 under skolveckorna stärks vår chatt genom juridisk rådgivning från advokat Fatima Brobeck Khan och biträdande jurist Negin Amirekhtiar på Advokatbyrån Elisabeth Fritz. Advokatbyrån Elisabeth Fritz är den enda advokatbyrå i Sverige som är specialiserad på hedersbrott.

För intervju och mer information vänligen kontakta: Henrik Olsson Selerud, delprojektledare Kärleken är fri (2014-2017), tel.08-698 92 57

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se