Intervju med Det handlar om kärlek i Kiruna | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Intervju med Det handlar om kärlek i Kiruna

Den 2 November, 2015

Kiruna startade sitt arbete med Det handlar om kärlek under år 2012. Rädda Barnens lokalförening i Kiruna har alltid varit en del i samverkansgruppen. Det har visat sig vara en framgångssaga.

Vi har intervjuat eldsjälen och Rädda Barnen Kirunas ordförande Christine Brännvall som är en av dem som leder arbetet inom Det handlar om kärlek i Kiruna.

christinebrännvall

Christine Brännvall, ordförande Rädda Barnen Kiruna

Berätta kort om dig själv.

Jag är en kreativ och energisk person som ofta jobbar fler timmar i veckan ideellt och tycker att det ger mig massor av energi. Jag är socionom och har gjort några år på socialtjänsten i Kiruna. Men jobbar idag som lärare på allmän kurs för invandrare på Malmfältens Folkhögskola i Kiruna.

Vilka är med i samverkansgruppen?
I samverkansgruppen som träffas under året är det Rädda Barnen, kommunens folkhälsostrateg, kommunens ungdomskonsulent, socialtjänsten, polisen och en lärare som representant för skolvärlden som medverkar. Ibland även Kvinnojouren.

Berätta om er senaste skolvecka på Nya Raketskolan.
Skolveckan på Nya Raketskolan gick fantastiskt bra. Det var första gången vi hade en budget (via Länsstyrelsen) för att kunna visa teater för högstadiet.
Vi hade också större medverkan från Polisen än tidigare och det gav oerhört goda resultat. Många elever pratade förtroligt med flera av oss i personalen och det blev tydligt att vår närvaro på skolan gjorde skolmiljön lugnare.

Varför ville du engagera dig i Det handlar om kärlek?
Jag ser det som en bra utökning av de uppdrag jag brukade ha som barnkonventionsinformatör då jag hade workshops om barnrätt i olika skolklasser. I Det handlar om kärlek får jag ännu mer tid att vistas på de ungas arena och prata med dem på ett avslappnat vis. Konceptet fungerar väldigt bra och det uppskattas av alla inblandade.

Vilka framgångsfaktorer har ni sett i arbetet med Det handlar om kärlek?
Att ha kvar samma personer i samverkansgruppen över tid har gjort att arbetet fungerar väldigt smidigt. För skolveckan är en framgångsfaktor att vara ute i god tid och att också erbjuda lärarna fortbildning i samband med skolveckan.
Under själva skolveckan har det varit väldigt bra att ha en tipsrunda om utställningen med biobiljetter som priser. För att eleverna ska ha en anledning att ställa sig och läsa vad det faktiskt står under rubriker.

Vilka utmaningar har ni haft i arbetet med Det handlar om kärlek?
Det har varit svårt i Kiruna under en längre tid att få Polisen att medverka men tack vare hjälp från regionsamordnaren så har det nu blivit klart att Polisen ska medverka. Vi har också haft lite svårt att täcka upp skolveckan med personal som är beredda att hålla i värderingsövningar. Därför bestämde vi i år att endast åk 9 fick klassrumsbesök medan alla i högstadiet fick del av teatern, introduktionen och korridorshänget.

Vad tror du är viktigt i arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck?
Att ge de unga information om hela händelsekedjan från att man söker hjälp någonstans till vad som händer med ens föräldrar. Att visa på olika alternativ. Även att nå fler föräldrar för att kunna diskutera barns rättigheter.

Är det något i ditt arbete med Det handlar om kärlek som du är extra nöjd med?
Vid en skolvecka kom en elev i åk 7 fram till mig i korridorshänget och bad om en kram. Jag frågade sedan om han känner igen mig från förut. Då svarade han: -Ja, du har varit i min klass när jag gick i femman och pratat om barns rättigheter. Sedan började han berätta om något som bekymrade honom i relationen till sin pappa.
Den situationen bevisade för mig vilken betydelse det har att vi vuxna finns tillgängliga och visar att vi är intresserade av vad barn har att säga.

Vad är kärlek för dig?
Kärlek är att vilja någons positiva utveckling, läste jag en gång och det satte sig i minnet. Det är min drivkraft.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se