Heder på agendan i Malmö | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Heder på agendan i Malmö

Den 3 October, 2016

Fyra veckors skolturné i Malmö med Kärleken är fri (2014-2017) är nu över. Under veckorna har vi lärt oss mycket om Malmöelevers vardag och det är tydligt att många elever lever i familjer där det hedersrelaterade tänkandet är normerande.

img_1182Exempelvis vittnar elever om att de själva inte fritt får välja vem de ska älska och myten om mödomshinnan lever fortfarande kvar. I våra klassrumsbesök framkommer det att det finns det elever som har bristande kunskap om sina mänskliga rättigheter. Medan andra elever är väl insatta och engagerade i rättighetsfrågan. Eleverna ställer dock frågan: hur ska vi få våra rättigheter tillgodosedda om inte våra föräldrar känner till dem? Det är positivt att eleverna vill, kan och vågar berätta om deras vardag. För genom diskussion kan vi lära oss mer och göra skillnad!

Ett annat sätt att göra skillnad är att uppmärksamma hedersfrågan i media. Under september månad har flera lokala medier, Lokaltidningen Malmö, ETC MalmöSydsvenskan och P4 Malmöhus. rapporterat om vårt projekt och lyft upp hedersproblematiken på dagordningen. Likaså har det under månaden uppkommit en nationell debatt på hur vi hanterar hedersförtryck i allmänhet och könsstympning i synnerhet.

Vi har under veckan lämnat över stafettpinnen till Stockholmsområdet och blickar nu framåt mot nästa skolvecka i Malmö som kommer att hållas på Oxievångsskolan. Skolan är en av de första som verksamheten Det handlar om kärlek besökte i Malmö för snart fyra år sedan och vecka 43 gör vi vårt tredje besök. Det kommer bli en rolig vecka fullspäckad med aktiviteter som elever, skolpersonal och samverkansgrupp har arbetat fram tillsammans!

/Sia Brorsson, delprojektledare Kärleken är fri (2014-2017), Malmö

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se