Ett bortförande kan aldrig vara frivilligt! | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Ett bortförande kan aldrig vara frivilligt!

Den 21 January, 2015

Tillsammans med flera andra organisationer är vi med och uppmärksammar Fadime Sahindals minnesdag. Idag,den 21 januari 2015 är det 13 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev mördad av sin far i Uppsala.

Tillsammans med flera andra organisationer är vi med och uppmärksammar Fadime Sahindals minnesdag. Idag, den 21 januari 2015 är det 13 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev mördad av sin far i Uppsala. Fadime hade innan sin död framträtt i TV och talat i riksdagen där hon lyfte upp frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Fadime ville inte gifta sig med den person som hennes familj hade utsett åt henne, hon ville välja sin egen kärlek och sitt eget liv.

 

För ett halvår sedan kom lagen om äktenskapstvång, som kan ge fängelse upp till 4 år. Det innebär bland annat att man nu kan anhålla föräldrar/andra vårdnadshavare som misstänks för att ha gift bort sitt barn. Det är viktigt att lagen tillämpas rätt. Om den gör det så kommer det att betyda att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Men den betyder ingenting för barn och unga om lagen inte följs, eller om stödet inte är tydligt och omfattande. Att gifta sig mot sin vilja är olagligt. Att gifta sig när man är under 18 år är numer olagligt.

I Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) samverkar Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg tillsammans med ett 20-tal frivilligorganisationer för att förebygga och att hjälpa utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det som är ett av vårt viktigaste uppdrag inom Kärleken är fri är arbetet med att få barn att våga prata och söka stöd, och att vi vuxna är goda mottagare. Att vuxna tar ungas oro på allvar och vågar lyssna samt agerar, innan det är försent.

Även om vi har en lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap så sitter flertalet unga fast utomlands. Flera flickor och pojkar sitter inlåsta långt borta och har kanske via en kontakt kunnat förmedla att hon eller han nu är gift mot sin vilja och vill tillbaka till Sverige och till sin skola. Myndigheter står oftast handfallna, de kan inget göra säger de, det är redan försent. Som oftast tar civilsamhället ansvaret och försöker hjälpa de unga eller de utsatta hem.

Vi ser att skolan behöver bli än bättre på att se de här barnen samt att agera när de känner oro och kontakta ansvariga myndigheter. Myndigheterna måste i sin tur agera utifrån de ansvar de är ålagda. Unga har berättat för oss att de upplever att vuxna har visat en misstro mot deras berättelser. Det brister i riskbedömningar av unga utsatta för hedersvåld, socialtjänsten har ibland svårt att se den utsattas situation och det finns en tendens att de tror att det handlar om tonårsuppror vilket leder till att de tar föräldrars parti och då riskeras den unges säkerhet och rätt till trygghet. Ett bortförande utomlands anses som frivilligt oftare än vad de anses som ett brott. Samverkan och samordning mellan socialtjänst, polis och skola behöver bli bättre, det behöver finnas tydliga och fungerande riktlinjer och rutiner för hur myndigheter ska agera när ett barn är bortfört utomlands. Vi vill att samhället och myndigheter tar ett större ansvar för barnen, att se att de finns, att agera i tid, att ta deras oro och utsatthet på allvar och med Fadimes egna ord vid hennes tal i riksdagen den 20 november 2001, ”vi hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem”

Sara Mühling, huvudprojektledare för Kärleken är fri

Sabina Landstedt, projektledare för stödforum Kärleken är fri

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se