Det förebyggande arbetet måste bli bättre | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Det förebyggande arbetet måste bli bättre

Den 27 September, 2017

Stärk samverkansarbetet för att förhindra fler fall av hedersrelaterat våld och förtryck.

Flickor blir slagna och dödshotade av sin egen familj och släkt. Sedan 2014 har 1 771 fall av hedersrelaterat våld och förtryck kommit in till den nationella stödtelefonen, dit utsatta unga och personer som jobbar med barn kan vända sig.

artikelbild-liten-1320x688-3

Enligt Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland, beror det på att skolor och socialtjänst blivit bättre på att upptäcka fall av hedersförtryck. Men trots att arbetet går framåt och fler fall tas upp är problemet med hedersrelaterat våld och förtryck långt ifrån löst. Fortfarande finns det alldeles för många barn och unga som utsätts för förtryck och våld i hederns namn. Flickor som inte får välja sina egna vänner eller sina egna kläder, som tvingas gå raka vägen hem efter skolan och som till och med blir slagna hemma. Istället måste det förebyggande arbetet ökas och förbättras, för vi ska aldrig visa hänsyn till att barn och unga utsätts för våld och förtryck.

I Linköpings kommun har problemet med det bristande förebyggande arbetet tagits upp bland politikerna. Daniel Andersson (L), Jakob Björneke (S) och Birgitta Rydhagen (MP) berättar att de nu föreslår en övergripande kommunal handlingsplan mot hedersförtryck, hedersvåld och våld i nära relationer, som ska påbörjas omgående. De berättar att samarbetet mellan skolor och socialtjänst är bra i de akuta fallen, där barn hotas till livet eller tvingas till giftermål, men i de fall som inte är extrema, de fall som är vardag för unga, har det inte fungerat tillräckligt bra. Istället är det ofta slumpen som avgör om en pojke eller flicka får hjälp eller inte. Så ska det naturligtvis inte vara och en handlingsplan för det förebyggande arbetet är ett måste.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se