Civilsamhällets insatser kan göra skillnad mot hedersrelaterat förtryck och våld | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

Civilsamhällets insatser kan göra skillnad mot hedersrelaterat förtryck och våld

Den 8 December, 2015

Arbresha Rexhepi arbetar som samordnare för Elektra Göteborg som är en nationell mänskliga rättigheters verksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn.

Dessutom arbetar flera i Elektra Göteborg som svarare i vår stödchatt på dinarattigheter.se/wp-2016 för barn och unga som lever under hedersrelaterade begränsningar.

arbreshaliten

Varför valde ni att engagera er i Kärleken är fri (2014-2017)?

Kärleken är fri (2014-2017) har varit en fantastisk möjlighet att få möta så många unga med syftet att diskutera rättigheter och begränsningar kopplade till kärlek. Vi har under tio veckor mött hundratals elever och varje diskussion har varit ett steg närmre ungas inflytande och delaktighet. Att möjliggöra för unga att reflektera kring frågor är den främsta kunskapskällan till att förstå hur verksamheter som vänder sig till dom skall bedrivas. Att luckra upp tankar och känslor kring heder är en förutsättning för att vi ska nå fram till metoder för att stoppa våld och förtryck i hederns namn.

Berätta om ert deltagande i turnén och stödchatten.

Under turnén har vi varit på plats i utställningsdelen på varje skola och lyft frågor kring mänskliga rättigheter. Vi har fört dialog samtidigt som vi spelat kort, pärlat armband eller målat. Vårt fokus har varit att skapa dialog och visa vilka vi är med tanken att unga som känner igen sig i den målgrupp vi arbetar för skall kunna vända sig till oss framöver.  Elektra Göteborg har varit med under förarbetet för stödchatten och sitter även som svarare.

Vad kan en elev få hjälp med om den söker stöd på chatten?

Man kan få hjälp med att hitta vart man bör vända sig i sitt närområde. Genom telefonnummer och adresser till personer och verksamheter eller myndigheter som finns till för dig som ung som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Man kan få stöd genom kunskap om vilka rättigheter man har och för stunden någon som lyssnar. Du är anonym, om du inte väljer något annat. Du kan vara trygg i att det är du som är i kontroll över vad du vill dela med dig av.

Vilka framgångsfaktorer ser ni i arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld?

Vi ser en stor framgång i samverkan med myndigheter och andra instanser för att skapa ett starkt och tryggt skyddsnät för den unga som sökt hjälp. En stor framgång ligger även i att våra ungdomsledare bär på en lång erfarenhet av arbete med ungdomar och kompetens gällande hedersproblematik.

Vilka utmaningar ser ni i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld?

Utmaningarna i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld är många gånger bristen på kompetens. Dels genom att målgruppen osynliggörs med även att målgruppen stereotypiseras vilket gör att väldigt många utsatta faller mellan stolarna. Genom kunskapshöjande insatser kan myndigheter och övriga instanser runt våra barn och unga bli bättre på att upptäcka problematiken och framförallt veta genom handlingsplaner vad som skall göras ifall sådan problematik uppdagas.

Kan du ge tre tips till skolpersonal som vill bli bättre på att ge stöd till barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld?

  1. Civilsamhällets insatser kan göra skillnad. Samverkan kring den unga individen ökar möjligheterna till att vederbörande får det stöd och hjälp som efterfrågas. Se över möjligheter i skolans närområde där skolan kan ta in externa aktörer för att föra dialog med elever kring rättigheter eller i akuta fall komplettera med kompetens.
  2. Upprätta handlingsplaner. Se sedan även till att all personal är införstådd med hur hen bör gå tillväga vid misstanke eller vetskap om en elev som lever eller löper risk att leva under någon form av hedersrelaterat våld och förtryck.
  3. Bedriv ett aktivt värdegrundsarbete där ni på skolan kontinuerligt stärker unga i sina mänskliga rättigheter.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se