15 år sedan hedersmordet på Fadime Şahindal | Kärleken är fri
Till bloggarkivet

15 år sedan hedersmordet på Fadime Şahindal

Den 20 January, 2017

Den 21 januari är det 15 år sedan Fadime Şahindal hedersmördades av sin far. Det var ett uppvaknande för Sverige och det hedersrelaterade våldet sattes på kartan.

Sara håller tal vid Fadimes grav

Sara Mühling har under nio år arbetat med och för barn utsatta för hedersvåld. Det var hon, Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland som kom att starta verksamheten Det handlar om kärlek.

– En flicka som särskilt satt spår under dessa nio år är den som valde att bryta kontakten med mig för att hon återvände till förtrycket. Hon stod inte ut med det utanförskap som skapades när hon valde att bryta med familjen. Det var ett stort misslyckande för oss runtomkring henne, att vi inte kunde ge henne rätt stöd.

– Ett annat starkt minne jag har är när jag står vid Fadimes grav och hade fått den stora äran att få hålla tal på tio-årsminnesdagen av Fadimes död. Hon har alltid inspirerat mig och vi är nästan årsbarn och jag tänker ofta på vart hon hade varit i livet idag.

Vad har hänt under de här 15 år inom området hedersvåld?

Det har hänt en hel del sedan Fadime stod i riksdagen och pratade 2001. Fadime gav oss kunskap som många av oss hade saknat. Efter hennes död tog det fart på flera nivåer i samhället. Regeringen kom att ge länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och samla in kunskap. Flera projekt har sedan kommit att arbeta förebyggande främst genom olika utbildningsinsatser. Många olika yrkesgrupper har kommit att utbildas.

1 juli 2014 kom den nya lagändringen kring barn-och tvångsäktenskap, som var ett stort steg för att förbättra för de utsatta. 2015 startade Rädda Barnen tillsammans med andra föreningar en nationell stödchatt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har också sedan flera år tillbaka samordnat nationella uppdraget som ingått i regeringens handlingsplan för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har stärkt och fått upp frågan på den politiska dagordningen.

Har vi blivit bättre eller sämre på att hantera hedersärenden?

– Vi har blivit bättre, men det finns fortfarande stora brister. Såsom att det kan vara avgörande var i landet du bor, för vilken hjälp du kan få. Detta är olyckligt. Våra myndigheter måste ta fram tydliga riktlinjer som ska följas i alla kommuner. Det är också bra att vi fått en lagändring gällande barn- och tvångsäktenskap och att ett fall nu lett till en dom. Jag hoppas på fler.

Vad är svårast med arbeta mot hedersvåld?

– Att vi allt som oftast tappar bort oss och fastnar i vad grundorsakerna till detta våld är. Det är bra att ta reda på och utreda vad som ligger bakom våldet för att få grepp om det. Problemet blir när vi inte är ense om vad det är eller om det ens existerar. Samtidigt som flera utsatta kontaktar oss och behöver vår hjälp. Det går fram och tillbaka vad som är korrekt eller inte, ibland handlar det om vilken politisk ideologi som styr, tyvärr.

Under de senaste åren har debatten handlat om att skapa en polarisering. Ibland har den använts som ett slagträ för rasistiska sympatisörer. Det har gjort att många tystas och blivit rädda för att prata om hedersvåld. Men jag tror att det håller på att vända igen, mycket tack vare alla fantastiska organisationer och föreningar som trycker på och vågar stå upp för de utsatta.

Vad kan vi göra för att hjälpa fler barn och unga som lever under hedersförtryck?

– Erkänna att det existerar och att se över lagen ytterligare samt stärka arbetet ute i kommunerna. Jag tror såklart stenhårt på samverkan mellan civilsamhället och myndigheter för att kunna förebygga men även för att hjälpa den utsatte.

-Modiga människor vågar ta ställning för barn oavsett bakgrund, kön, religon eller ålder. Det kan aldrig finnas ett hänsynstagande när ett barn förtrycks eller utsätts för våld.


Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se