Emilia Neskovska och Maja Axelsson är 19 respektive 18 år och går sista året på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik, på Katedralskolan i Växjö. När de i höstas skulle påbörja sin slutuppsats valde de att inrikta sig på hedersrelaterat våld- och förtryck.
– I vår uppsats vill vi ta reda på vilka samhällsinsatser som finns för att förebygga och motverka hedersförtryck. Därför har vi intervjuat personer som på olika sätt arbetar med dessa frågor, såsom polis, kvinnojour, jurister och er på Kärleken är fri.

Varför valde ni just att skriva om hedersförtryck?
– Vi hade svårt att bestämma oss. Men så berättade en kusin till Maja att hon skrivit en uppsats om hedersförtryck tidigare. Vi hade ingen koll på vad hedersförtryck var, så vi googlade och läste på. Och vi blev väldigt förvånade att det överlag talas så lite om ett så viktigt ämne, med så många utsatta. Jag har sett någon enstaka plansch om bortgifte på skolan, men vi har aldrig pratat om det på lektionerna.

Varför tror ni att det är så?
– Antagligen för att det är ett jobbigt ämne att prata om. Vuxna kanske är rädda för vilka frågor som ska komma upp. Sedan är det ju mycket okunskap förstås. Och osäkerhet. När vi pratade med polisen så berättade de att det vid ett brott kan vara svårt att veta om handlar om våld i nära relationer eller om det även är kopplat till en hederskontext.

Vad har ni lärt er och vad kan vi andra lära oss av er uppsats?
– Helt klart att kunskapsspridning är den viktigaste åtgärden när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld. Att sprida information så att de som är drabbade vet att det finns hjälp att få samt att andra får upp ögonen för problematiken. Sedan finns det även ungdomar som lever i en hederskontext utan att veta om det, det är den enda verklighet de känner till. Det är viktigt att nå ut till dem och berätta för dem att deras familj inte får behandla dem så, att även om de inte är myndiga så har de rättigheter.
– Ja, och att vuxna överlag ska lyssna mer på barn och ungdomar. Ta in vad de säger, och inte vifta bort deras tankar. Det är viktigt för unga att känna att det finns vuxna som de litar på och som tar det de säger på allvar.

Hur går era tankergånger efter att ha fördjupat er i detta?
– Vi känner själva ingen som lever i en hederskontext. Inte vad vi vet om i alla fall. Men att det finns ungdomar som är så begränsande, som inte får göra det de vill eller välja sin kärlek. Det känns overkligt och så fel. Ofta är det ju präglat så i generationer bakåt. Deras föräldrar var säkert lika begränsade av sina föräldrar och så vidare. Därför är det så viktigt att lyfta frågan. För lyckas vi stoppa hedersförtryck i en familj, så besparar vi kommande generationer det.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se