Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Könsstympning har en stark koppling till så kallat hederstänkande.
I Sverige driver Rädda Barnen verksamheten Kärleken är fri mot hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom förebyggande arbete i skolor och en nationell stödchatt för utsatta unga som nås här.
Rädda Barnen arbetar även internationellt mot bekämpning av kvinnlig könsstympning.

För flickors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se