Under februari månad kommer Kärleken är fri att bryta tystanden kring könsstympning. Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade.

Könsstympning innebär att ta bort eller skada delar av de yttre könsorganen, som blygdläppar och klitoris. Ofta utsätts flickor när de är i en ung ålder. Detta kan leda till ett psykiskt trauma och långvarig fysisk smärta hos de som har drabbats. Men det är viktigt att veta att det finns hjälp att få.

I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag. Detta gäller även om könsstympningen sker utomlands på en flicka som är bosatt i Sverige

Rädda Barnen är internationellt verksamma mot könsstympning. Kärleken är fri vill belysa frågan i Sverige och genom stödchatten nå drabbade flickor och kvinnor, samt sprida information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med drabbade.

Det går att även mejla frågor dygnet runt på [email protected].

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se